Honební společenstvo Valchov

Je organizací působící na území obce od roku 2003. Několik vlastníků půdy využilo možnosti zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti a založilo na katastru obcí Valchov, Ludíkov a části Němčic Honební společenstvo. Valná hromada se konala 14. 2. 2003, byly zde schváleny stanovy, honební výbor a seznam vlastníků. Společenstvo bylo uznáno Městským úřadem Boskovice dne 28. 4. 2003.

 

Členy výboru jsou:

Starosta  Honebního společenstva:                        Tomáš Kalik

Místostarosta Honebního společenstva:                  Ing. František Veselý

Člen výboru a jednatel:                                          Petr Menšík

Člen výboru a hospodář:                                        Petr Šindelka

Členové výboru:                                                     Libor Kalik

                                                                               Antonín Havelka

                                                                               Milan Menšík

                                                                               Václav Hasoň

                                                                               Josef Procházka

Členové HS vykonávající právo myslivosti:            Mgr. Jiří Zrůstek

                                                                               Ing. Libor Kalik ml.

                                                                               Petr Novák

                                                                               Alois Žáček

                                                                               Václav Procházka

                                                                               Stanislav Veselý

 

Výměra honitby činí 502,22 ha.

Členové HS budují myslivecká zařízení – krmeliště, krmelce, posedy. V zimě přikrmují lesní zvěř. Organizují besedy, přednášky a každoročně pořádají hon na drobnou zvěř.