Honební společenstvo Valchov

Je organizací působící na území obce od roku 2003. Několik vlastníků půdy využilo možnosti zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti a založilo na katastru obcí Valchov, Ludíkov a části Němčic Honební společenstvo. Valná hromada se konala 14. 2. 2003, byly zde schváleny stanovy, honební výbor a seznam vlastníků. Společenstvo bylo uznáno Městským úřadem Boskovice dne 28. 4. 2003.

Dne 11. 12. 2012 se konala Valná hromada, na které byly schváleny nové stanovy Honebního společenstva a zvolen nový honební výbor.

 

Členy výboru jsou:

Starosta  Honebního společenstva:                          Václav Hasoň

Místostarosta Honebního společenstva:                  Ing. František Veselý

Člen výboru a jednatel:                                               Petr Šindelka

Člen výboru a hospodář:                                            Josef Procházka

Členové výboru:                                                          Libor Kalik

                                                                                      Antonín Havelka

                                                                                      Milan Menšík

Členové HS vykonávající právo myslivosti:             Mgr. Jiří Zrůstek

                                                                                      Bc. Libor Kalik ml.

                                                                                      Petr Menšík

                                                                                      Petr Novák

                                                                                      Alois Žáček

                                                                                      Václav Procházka

                                                                                      Tomáš Kalik

                                                                                      Stanislav Veselý

Výměra honitby činí 502,22 ha.

Členové HS budují myslivecká zařízení – krmeliště, krmelce, posedy. V zimě přikrmují lesní zvěř. Organizují besedy, přednášky a každoročně pořádají hon na drobnou zvěř a Myslivecký ples v místní sokolovně.