Akce 2012/2013                             Stravování                                   Fotogalerie

         

Mateřská škola Valchov se účastní projektu

MŠ VALCHOV 22
který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole,
podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na
čtenářskou a matematickou pregramotnost a sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Valchov plakát.pdf (72,3 kB)

Valchov internet MŠ.docx (74,8 kB)

 

Motto:      

Pojďte si s námi hrát a poznávat svět

   …..Naše malé dětské hraní, to je velké poznávání.

        když nebudu stranou stát, naučím se rychle znát,

        jak se žije u nás doma, kdo mě na světě má rád,

        kdo je on a kdo je ona, komu musím pomáhat.

        Spočítám si všechny hračky, poznám, kdo je maličký,

        zvládnu kreslit, cvičit, zpívat, prostě znát svět celičký….                                 

                                                                                                                                     

Kontakty                                                                                        

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace                 

Valchov 130

680 01 Boskovice

tel :  516 452 861516 452 861

email :  msvalchov@centrum.cz

IČO :  75023563

 

Zřizovatel

OBEC VALCHOV

 

Právní forma

příspěvková organizace  

                                                                    

Ředitel školy :           Mgr. Vanda Patloková           

Kapacita školy :        25 dětí

Provozní doba :        6,30 -  16,00 hod.

Zaměstnanci školy :  učitelka MŠ       -   Zdena Mazalová

                                 kuchařka               -   Lucie Raušová

                                 ved.škol.jídelny     -  Zdena Mazalová

                                 školnice                 -  Jitka Hudcová

 

    Mateřská škola Valchov je škola jednotřídní s kapacitou 25 dětí na třídu. Škola byla slavnostně otevřena v listopadu r.1983. Do mateřské školy si přicházejí hrát a vzdělávat se děti od 3 do 6 roků nejen z Valchova, ale také ze sousední vesnice Velenov.

    V mateřské škole byla v roce 1997 na základě zájmu rodičů zřízena družina pro děti ze základní školy z 1. –5. třídy. Tyto děti dochází do MŠ na oběd a po obědě se zapojují do výchovných programů, které jim nabízí učitelky mateřské školy.

    Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který je každým rokem  organizován v měsíci květnu.  Pokud není naplněna kapacita mateřské školy, mohou být přijímány i děti mladší 3 let. Děti mohou být  přijímány i v průběhu školního roku do naplnění kapacity MŠ. Rodičovská veřejnost je upozorněna vylepením plakátů a hlášením obecním rozhlasem.

    Školné se v naší školce neplatí.

    Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

    Pozornost věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.  Spolupráce s rodiči je založena především  na ústním jednání. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. 

    Záměrem naší školy je, výchovně působit na děti tak, aby se děti naučily hledat a objevovat taje a krásy přírody, abychom u nich vytvořily základy kladného vztahu k životnímu prostředí. Dále, předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, rozvíjet jeho osobnost, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa. Motivovat ho k dalšímu poznávání a vytvářet dobré předpoklady pro další vzdělávání.

    Naše mateřská škola chce vytvářet  takovou školu, ve které by byl pobyt dětí naplněn radostí, pohodou a spokojeností. Vytvořit prostředí, ve kterém by děti mohly s pocitem bezpečí zkoumat a poznávat okolní svět. Nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. V nadstandardní péči nabízíme hru na zobcovou flétnu, kulturní akce, akce pro rodiče a děti.