ZO a výbory ZO

Výbory a komise zastupitelstva obce Valchov

 

Finanční výbor:

Předseda:         ing. Radka Bezděková    

Členové:           Karel Vrána

                          Pavla Vítová

 

Kontrolní výbor:

Předseda:        Václav Hasoň

Členové:          Tomáš Kalik

                        Tomáš Fiala

 

Výbor sportovně - kulturní:

Předseda:        Tomáš Kalik

Členové:           Renata Kaliková

                         Věra Vašíčková