ZO a výbory ZO

Výbory a komise zastupitelstva obce Valchov

 

Finanční výbor:

Předseda:         ing. Jindřiška Brožová   

Členové:           ing. Zdeněk Přikryl

                       Renata Kaliková

 

Kontrolní výbor:

Předseda:       Petr Barák

Členové:          Bc. Josef Přikryl

                      Miroslav Šrom