Chrudichromy v proměnách času

Chrudichromy v proměnách času

Chrudichromský šípek občanské sdružení Vás zve na výstavu fotografií konanou 5. dubna 2014 ve 14 hodin v kulturním domě v Chrudichromech.