DĚTSKÝ SUPERDEN!

DĚTSKÝ SUPERDEN!

Dětský superden u příležitosti Mezinárodního dne dětí pro všechny - malé i velké pořádá obec Valchov v sobotu 21. května 2016 ve 14 hodin na výletišti. V případě velmi nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sokolovny. Zveme všechny, nejen valchovské! Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno.