Informace pro občany

Informace pro občany

Žádáme občany, aby v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 chodili na úřad pouze v úřední hodiny a v nezbytně nutných případech, tzn. pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Poplatky za svoz odpadu a za psa lze uhradit bezhotovostně na bankovní účet 29826631/0100.  V případě potřeby se obracejte telefonicky na účetní obce tel: 516 452 603. Děkujeme za pochopení.