Informace z farnosti ve Žďárné

Informace z farnosti ve Žďárné

Farnost  Žďárná informuje občany, že až do odvolání

ruší všechny bohoslužby ve farním kostele

a ve všech kaplích.