Neznámí pachatelé poničili obecní majetek

Neznámí pachatelé poničili obecní majetek

Ze soboty 8. 6. 2013 na neděli 9. 6. 2013 neznámí pachatelé poškodili obecní majetek. Konkrétně lavičky a herní prvky, včetně mlýnku na potoce, umístěné po okolí Valchova podél zpevněných polních cest (U Lípy, Ve Žlebě, …). Všechny výše uvedené věci byly naházeny do potoka nebo do pole a poničeny. Všude kolem byl obrovský nepořádek, rozbité sklo, plasty, obaly. Kromě nepochopitelného vandalismu, pachatelé také mohli způsobit problémy při případných přívalových deštích, neboť lavičky i herní prvky zároveň způsobovaly velkou překážku ve vodním toku. Hlavně v současné době, kdy jsou povodně na denním pořádku nad takovým chováním zůstává rozum stát. Celé nedělní dopoledne potom pracovníci úřadu dávali situaci do pořádku. Po vandalech se pátrá, již jsou k dispozici první stopy. Máte-li jakékoliv informace k dané škodě, podejte je, prosím, na obecní úřad nebo na telefon 724 189 101. Nebuďte lhostejní!