Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Charita Blansko Vám všem moc děkuje za dary, které jste poskytli při Tříkrálové sbírce v roce 2018. Výtěžek sbírky v obci Valchov činil 22 433,-Kč.