Sázení lesa

Sázení lesa

Sázení lesa v lokalitě "Nad vodárnou" bude probíhat od pátku 3. května 2013. Pokračovat se bude v sobotu 4. května 2013 a dále dle potřeby do dokončení prací. Hlásit na brigádu se můžete na obecním úřadě, na telefonu 724 189 101 nebo na webových stránkách obce Valchov. Kdo má možnost vlastního nářadí (sázecí rýče, úzké motyky, malé krompáčky), vezměte si je s sebou.