Sběr železného šrotu

SDH pořádá v sobotu 4. listopadu 2017 sběr železného šrotu. ¨Budete-li potřebovat se šrotem pomoci, hasiči Vám rádi pomohou. SDH děkuje za podporu.