Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik se uskuteční v úterý  24. 4. 2018 v době 15.45 až 16.15 u Obecního úřadu ve Valchově

Občané, kteří nemohou nebezpečný odpad odevzdat v uvedenou dobu, mohou se na dřívějším odevzdání domluvit na obecním úřadu.