TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

V sobotu 11. 1. 2020 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme za vstřícnost všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na této sbírce.

 

Koledníci vybrali částku – 27.247,-Kč