Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 6. ledna 2018. Během dne navštíví Tři králové každou domácnost ve Valchově. Děkujeme za vlídné přijetí a dary.