Výstraha!!! Zákaz vstupu do lesa

Výstraha!!! Zákaz vstupu do lesa

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 205 byly lesy v okolí města Boskovice zasaženy silnou vichřicí, která napáchala značné škody. Nejvíce postiženy jsou lesní porosty v katastrálních územích Újezd u Boskovic, Boskovice, Hrádkov a Valchov. Vichřicí bylo poničeno přibližně 3 000 m3 dříví na ploše mnoha hektarů. Jedná se o lesy ve vlastnictví Města Boskovice a společnosti MP HOLDING, a. s. Celková výše škody se teprve upřesňuje, protože popadané stromy znemožňují průjezd po lesních cestách a plošný rozsah škod je značný. Silně byly poničeny rovněž porosty kolem oblíbené cyklostezky na Zlatník, která je momentálně neprůjezdná.

                Chceme upozornit všechny občany, že nejvíce kritická je situace v lokalitě „Obora“, tedy lesní porosty u hradu a dále směrem nad židovský hřbitov. Jsou to porosty, které bývají častým cílem procházek. Prosíme všechny návštěvníky lesa, aby do těchto porostů v žádném případě nevstupovali! Nadále hrozí vysoké riziko pádu stromů nebo jejich částí. Další silně postiženou lokalitou je silnice do Újezdu u Boskovic. Zde je rovněž nutno dbát zvýšené opatrnosti, neboť došlo k poškození svodidel a nad komunikací se nachází několik nakloněných a poškozených stromů.

                Odstraňování škod bude započato ihned po jejich zmapování, což by mělo být dokončeno do 8. dubna. Avšak vlastní práce na úklidu kalamity budou probíhat minimálně jeden měsíc. Po tuto dobu žádáme všechny návštěvníky lesa, aby dodržovali ustanovení Lesního zákona a do postižených porostů nevstupovali.