Vyúčtování veřejné sbírky

Vyúčtování veřejné sbírky

Krajský úřad JMK odbor správní schválil celkové vyúčtování veřejné sbírky, která se konala od 15.1.2019 do 10.4.2019. Čistý výtěžek veřejné sbírky ve výši 552.741,-Kč byl využit v souladu s účelem veřejné sbírky.

Vyúčtování zde.

Obec Valchov děkuje všem dárcům za finanční dary do veřejné sbírky.