Zateplení Mateřské školy Valchov

Zateplení Mateřské školy Valchov

Podařilo se nám získat dotaci z Programu rozvoje venkova z rozpočtu Jihomoravského kraje na zateplení budovy mateřské školy.