Zrušení výstrahy na zvýšené nebezpečí požárů

Dne 22. 8. 2013 byla zrušena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášená rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje č.j. JMK 86924/2013 o vyhlášení doby vzniku zvýšeného nebezpečí požáru ze dne 29. 7. 2013.