Povinné informace

 1. Název: OBEC VALCHOV
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby poukazujte na: KB Blansko č.ú. 29826631/0100
 6. IČO: 00841838
 7. DIČ: není plátce DPH
 8. Dokumenty – rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva dle Zákona 106/1999 Sb.