Zastupitelstvo obce Valchov

Valchov 97, 680 01 pošta Boskovice

IČO: 00841838

 

Ing. Jindřiška Brožová          724 189 101             starosta@valchov.cz       starostka

Ing. Zdeněk Přikryl               736 537 205                                                      místostarosta

Václav Hasoň                                                                                     

Tomáš Kalik                            

Karel Vrána                            

Renata Kaliková                            

Ing. Radka Bezděková                                                                           

Věra Vašíčková                                                                        

Pavla Vítová